You are currently viewing Rodzaje drzew iglastych

Rodzaje drzew iglastych

Sosna, świerk, jodła i modrzew – to cztery najpopularniejsze drzewa iglaste, jakie można spotkać w Polsce. Warto wiedzieć, czym się charakteryzują i jak należy z nimi postępować.

Drzewa iglaste w Polsce

Lasy iglaste stanowią 80% powierzchni leśnej w Polsce. W wielu przypadkach drzewa iglaste są wybierane do ogrodu. Pierwszy powód to walory dekoracyjne, gdyż iglaki prezentują się pięknie i okazale. Drugi to prostota ich uprawy. Najważniejsze jest regularne i sumienne ich podcinanie.

Sosna

Na świecie występuje około 115 różnych gatunków, zaś w Polsce najpopularniejsza jest sosna zwyczajna. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, jest dość twarda i średnio krucha. Drewno jest trwałe na powietrzu i w wodzie. Można poddawać je obróbce skrawaniem i wykończeniowej.

Modrzew

Modrzew z rodziny sosnowatych najczęściej można spotkać w Tatrach. W naszym kraju występują głównie dwa gatunki – modrzew polski i modrzew europejski. Jego wysokość nie przekracza 40 m. Zrzuca igły na zimę, a wytwarzane szyszki są rozłożyste i kuliste, podobnie jak cała korona. Drzewo jest dość trudne w obróbce skrawaniem, jednak jest trwałe i ma dobre właściwości mechaniczne.

Świerk

Świerk to także iglak z rodziny sosnowatych. Można wyróżnić około 35 gatunków, z czego najpopularniejszym jest świerk pospolity. To drzewo wysokie, o regularnej i stożkowatej koronie. Szyszki są skierowane do dołu i mają cylindryczny kształt. Może rosnąć nawet w trudnych warunkach. Drewno jest dosyć trudne w skrawaniu. Jest też lekkie i ma dobre właściwości mechaniczne.

Jodła

Do rodziny sosnowatych zalicza się również jodła, której jest około 50 gatunków. W Polsce najczęściej można spotkać jodłę pospolitą – drzewo strzeliste i bardzo wolno rosnące, którego szyszki są długie i wzniesione pionowo. Wykorzystuje się je często w budownictwie.